5/18/2010

കണ്ണീർച്ചാൽ

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. തനിക്കു ശേഷം പ്രളയം എന്ന് കരുതുന്നവരില്‍ നിന്നും ഇതില്‍ പരം എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം.....എല്ലാവരും മാറിയിരുന്നെങ്കില്‍...മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍....നാളത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍കായി എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വച്ചിരുന്നെങ്കില്‍....സസ്നേഹം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. നല്ല വര്‍ക്ക്.. :)
  പുഴയെ സ്നേഹിക്കാന്‍ നമുക്ക് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. Should be apreciated...... nice documentry.Only by today I have seen this blog. Will watch all one by one.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ